טבע תרפיה

שיטת הטבע-תרפיה נוסדה ע"י ד"ר רונן ברגר, ומתבססת על הקשר הרוחני והמיסטי שבין האדם והטבע והאופן שבו מתאפשר ליחיד ולקבוצה להיעזר בטבע כדי להתמודד עם אי-וודאות, קושי ומשבר. הטבע-תרפיה מבקשת לקשור בין מחזוריות הטבע ושינוייו לתהליכי שינוי המתקיימים באדם. היא נעזרת בתופעות האוניברסאליות המתקיימות בטבע כדי לנרמל ולצקת משמעות בחוויות האדם הפרטי, ביסוס תחושת רצף, שייכות והשתייכות עם הנצחי, העל זמני והקוסמי. השיטה משלבת עבודה מילולית וקוגניטיבית, יחד עם למידה המתבססת על תהליכים הקשורים לצדו הימני של המוח – על הפוטנציאל הטיפולי של הרגש, הדמיון והגוף. בשיטת הטבע תרפיה נשזרים אלמנטים טקסיים קדומים, מתודות מתחומי הטיפול היצירתי (הגשטלט, הטיפול באומנויות, הפסיכולוגיה הטרנס-פרסונאלית) ועקרונות מגישת האקו פסיכולוגיה. היא פועלת מתוך גישה שיתופית ומהשטחת היררכיות בין המטפל והמטופל ומפרספקטיבה המתייחסת לטבע כשותף אקטיבי בטיפול.


ההיבטים התאורטיים של גישה טיפולית זו מבוססים על שלושה עקרונות:
1. תפיסת הטבע כמרחב מקודש המתאים לקיום טקסים המסוגלים לתמוך בתהליך ולקדמו.
2. יכולת הריפוי של הטבע והשימוש בו שתורמים להעצמת התהליך.
3. מערך היחסים המשולש הפעיל המתקיים בין מטפל – מטופל – טבע והשפעתם על המערך הטיפולי, על עמדות המטפל והמטופל ועל התהליך עצמו.
בהמשך למלחמת לבנון השנייה יושמה הטבע-תרפיה בהצלחה רבה עם אלפי ילדי גן ובית ספר שנחשפו לחוויה הטראומטית ולאיום המתמשך. על תכניות מערכתיות אלו, שהוצאו לפועל במסגרת ואישור משרד החינוך ועל המחקרים שלוו אותם זכתה הטבע-תרפיה להכרה אקדמית בינלאומית. בנוסף לעבודה רחבת היקף זו מיושמת השיטה גם עם אנשים הסובלים ממחלות כרוניות ומקושי רגשי, זקנים ומשפחותיהם ועם מבוגרים בריאים שרוצים להיטיב את חייהם ולחזק את הקשר ביניהם לטבע.